Kvalitetspolicy Nordtek

Vi erbjuder uppdragstillverkning med alla förekommande former av bearbetning såsom svetsning med där tillhörande plåtformning och fräsning. Vi kan dessutom via leverantörer tillhandahålla alla förekommande varianter av ytbehandling.

 

Vår kvalitetspolicy:

 

  • Rätt kvalitet
  • Rätt kostnad
  • Rätt tid

 

 

Med rätt kvalitet, rätt kostnad och rätt tid menar vi:

 

  • att slutresultatet minst motsvarar kundens förväntningar; dennes uttalade krav och behov
  • att tidsplaner och ekonomiska ramar hålls
  • att kunden upplever oss som engagerade med förståelse för dennes situation
  • att genom erfarenhetsåterföring ständigt utveckla vårt arbete

 

 

Vår ambition och vilja är:

  • att följa alla lagar och förordningar
  • att alltid arbeta och sörja för en god miljö och arbetsmiljö
  • att behandla alla individer på ett respektfullt sätt
Nordisk Teknologi i Kåge AB
Dalgatan 2​
934 32 KÅGE
Telefon: 0910-73 44 50
Telefax: 0910-73 44 51
E-postadress
info@nordtek.nu
 
© 2023 Nordtek
Information om cookies